Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมฟื้นฟูวิชาการ Update in Family Practice & Guideline 2011  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม


การประชุมฟื้นฟูวิชาการ " Update   in  Family  Practice & Guideline  2011" 
ระหว่างวันที่  21-23  มีนาคม  2554  
ผู้สนใจ สอบถามได้ที่โทร  02-716-6651-6 
หรือ  
http://www.thaifammed.org/thaifammed/


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.