Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญผู้อำนวยการ / ผู้บริหารงานหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลภาครัฐและผู้ประกอบกิจการ / ผู้บริหารงานหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและคลินิกทุกแห่ง  (ที่มีประชากร )เข้าร่วมประชุม


วันพฤหัสบดีที่   17  กุมภาพันธ์  2554  เวลา 8.30-12.00  ณ  โรงแรม  TK  Palace  ห้องราชาวดี
หัวข้อ  " การรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงานที่ผ่านมาประจำปี  2554 "
หน่วยบริการทุกแห่งสามารถลงทะเบียนแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม ได้ทางระบบ Meeting system


โดยเข้าหน้าเว็บ  http://bkk.nhso.go.th   โดยเลือกเมนูตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ให้บริการ
2.เลือกเมนู meeting  system


*รหัสผ่านในการลงทะเบียน  ใช้รหัสเดียวกันกับตรวจสอบสิทธิ์


ผู้ประสานงาน : นางพอโฉม    บุนนาค


เบอร์โทร : 02 142 0961


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.