Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียนคลินิกทันตกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทานทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน คลินิกทันตกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทานทุกแห่ง


 ตามที่ท่านได้ยื่นความจำนง เป็นสถานบริการใส่ฟันเทียม ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน  และสปสช.ได้ประชุมชี้แจงและทำสัญญาในวันที่ 7  ธันวาคม 2548 ไปแล้วนั้น
ปรากฏว่ายังมีคลินิกที่ยังไม่ได้ส่งสัญญาให้กับสปสช.   ซึ่งทำให้กระบวนการจัดสรรผู้รับบริการให้กับทางคลินิกล่าช้าไป(การให้บริการใส่ฟันเทียมจะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2549)


 จึงขอให้ทางคลินิกมาลงนามทำสัญญา(สัญญามี 6 หน้ารวมภาคผนวก)หรือส่งสัญญาพร้อมหลักฐานประกอบการทำสัญญา ทางไปรษณีย์ 2 ชุด  พร้อมแผนที่ที่ตั้งคลินิก(โดยสังเขปและชัดเจน) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2549  ส่งไปที่   สำนักงานหลักสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    สาขากรุงเทพมหานคร    อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  (ห้ามFax)   (คุณณัฐิญา ศิลปอนันต์) 
โทรศัพท์ 0 – 2831 - 4000  ต่อ 4159
 รายละเอียดสัญญา และเอกสารประกอบ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.