Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ  ปฐมภูมิและ P&P นอก ปีงบประมาณ 2554 ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น. -16.00 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.

โปรดเข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยบริการของท่าน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.