Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การใช้วัคซีนหัด(M) แทน วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR)  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศ
เรื่อง  การใช้วัคซีนหัด(M) แทน วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR)เรียน  หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร  
                ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กันงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไว้ที่ส่วนกลาง        เพื่อจัดซื้อวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นั้น  สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า  ปีงบประมาณ 2549      กรมควบคุมโรคจะสนับสนุนวัคซีนหัด (M) ในกลุ่มเด็กอายุ 9-12 เดือน   แทน วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน(MMR)     เนื่องจาก  คณะกรรมการยา กำหนดให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการให้วัคซีนรวมหัด คางทูม     หัดเยอรมัน(MMR)ทุกสายพันธ์ให้แก่เด็กอายุ 9-12 เดือน       ทุกราย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่อาจทำได้     สำหรับการเบิกจ่ายวัคซีนให้ดำเนินการตามแนวทางเดิม
       
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขากรุงเทพมหานคร       9  ธันวาคม 2548


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.