Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  1 - 2 มีนาคม 2554 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่
http://bkk.nhso.go.th --> สำหรับผู้ให้บริการ --> Meeting system


สหคลินิกชุมชนอบอุ่น 


วันที่ 1 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์ประชุม ห้องวายุภักษ์ 6
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 5 (ตึกบี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


ศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานีกาชาด 2


วันที่ 2 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ห้องประชุม BM-402ชั้น 4 (ตึกบี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประสานงานที่คุณธิดารัตน์  นาคอารีรัตน์
โทร. 081 572 2079

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.