Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ( กทม ) ปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติมส่วนการส่งข้อมูลหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ และโปรแกรม MRA 2.0.7  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ( กทม ) ปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติมส่วนการส่งข้อมูลหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ และโปรแกรม MRA 2.0.7


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 


 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.