Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งการตรวจประเมินหน่วยบริการนอกเวลาทำการ ประจำปีงบประมาณ 2554  
เนี้อหาข่าว 
  สปสช เขต 13 กทม  ขอแจ้งการตรวจประเมินหน่วยบริการนอกเวลาทำการ  ประจำปีงบประมาณ 2554 
และขอแก้ไขหนังสือที่ สปสช.42/ว.50  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง การตรวจประเมินหน่วยบริการนอกเวลาทำการ ประจำปีงบประมาณ 2553  แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2554  
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.