Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการจัดส่งแผนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดส่งแผนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2554 ให้ สปสช. เขต 13 กทม. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยขอให้ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่รับเอกสารทางโทรสารเนื่องจากเป็นสำเนา  ตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.