Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียนแจ้งหน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น, ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้บันทึกข้อมูลผ่าน Hospital OS ปีงบประมาณ 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนแจ้งหน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น, ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้งานโปรแกรม Hospital OS ให้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Hospital OS
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554
และทำการสำรองฐานข้อมูล (backup Database) ส่งให้ทางทีม Help Desk Hospital OS
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554


หมายเหตุ : ได้แนบคู่มือและวิธีการสำรองฐานข้อมูล ทั้งระบบ Server ที่เป็น Linux Ubuntu และระบบ Server ที่เป็น Windows
มาให้ด้วยในประกาศนี้ ให้หน่วยบริการทำการดาวน์โหลดด้วยค่ะ


***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   Tel. 0-2142-1020
          0-2142-1023
          0-2142-1025
       (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ Mobile : 08-4724-2889
(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00น.)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.