Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และสปสช เขต  13 กทม
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และหน่วยบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในวันที่  16-17 มีนาคม 2554   ผู้ประสานงาน
ภญ.จิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์
โทร 089-477-3478รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.