Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการจัดส่งหนังสือแสดงความจำนงโดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอให้หน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้ สปสช เขต 13 กทม  ดังนี้
1.หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2554    จำนวน 2 ฉบับ  
2.แผนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2554     จำนวน 1 ฉบับ
ขอให้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งโดยเร่งด่วน เพื่อสำนักงานฯ
จะได้ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการ (ไม่รับเอกสารทาง Fax ) 
ภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 
(ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าหน้า Web นี้  เรียนแจ้งให้ผู้บริหารฯ รับทราบประกาศนี้ด้วยค่ะ) หากมีข้อสงสัย  ให้ติดต่อสอบถามที่คุณชนิตา
โทรศัพท์หมายเลข   02-142-0962  

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.