Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 นี้  
เนี้อหาข่าว 
  
เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด และครอบครัวนิตยา
รัมภ์พงศ์ เป็นเจ้าภาพ จัดงานพระราชทานเพลิงศพ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลังจากได้เข้ารักษาอาการโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและเสียชีวิตในวันที่ 18 มกราคม
2551 ซึ่งก่อนเสียชีวิต นพ.สงวน ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองว่าให้มอบร่างกายของท่านให้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการทำประโยชน์ครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านที่ทิ้งไว้ให้กับ
สังคมนี้

 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.