Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วนขอให้หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ Hospital Profile ในระบบ Data Center ปีงบประมาณ2554  
เนี้อหาข่าว 
  

 
  ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ Hospital Profile ระบบ Data Center
ดำเนินการคีย์ข้อมูลHospital Profile ปีงบประมาณ 2554 โดยด่วน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554  และสามารถดูแนวทางการบันทึกข้อมูลได้ที่เอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.