Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญอบรมความรู้ด้านโรคจิตเวช แนวทางการรักษาและการใช้ยาจิตเวช  
เนี้อหาข่าว 
  

เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านโรคจิตเวช
แนวทางการรักษาและการใช้ยาจิตเวช แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 2 
ณ ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
เวลา 9.00 – 12.00 น.


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.