Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศเรื่อง การเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 หากหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ สนใจ   สามารถส่ง ใบแสดงความจำนงเพิ่มศักยภาพฯ ดังรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ ถึง สปสช เขต 13 กทม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.