Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)  
เนี้อหาข่าว 
  

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
และผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)
เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกระดับประเทศเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.