Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลให้สปสช.เพื่อคิดคะแนนจัดสรรงบคุณภาพ ปี 2554 ด่วน  
เนี้อหาข่าว 
  

งานสนับสนุนหน่วยบริการขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับการส่งต่อ
 ที่ส่งข้อมูลให้กับสปสช.  เพื่อคิดเป็นคะแนนจัดสรรงบคุณภาพ ปี 54


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


( กรณีหน่วยบริการส่งข้อมูลแล้ว  หากสถานะยังเป็น x 
ขอให้ประสานงานตรงกับคุณอมาวศรี  เปาอินทร์ 
ที่เบอร์โทร 0-2142-0965 
ขอให้ประสานและให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม  2554  
หากพ้นกำหนดถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ที่จะส่งข้อมูลดังกล่าว*** 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.