Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554 
พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มิถุนายน  2554   โดยมีช่วงเวลาของการให้วัคซีน 3 เดือน
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ตรวจสอบยอดการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554
ของแต่ละหน่วยบริการสามารถเข้าดูยอดการจัดสรรวัคซีนได้ที่ 
http://bkk.nhso.go.th/linkbudget/index.phpผู้รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์  ( การกระจายวัคซีนและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน )
หมายเลขโทรศัพท์  02-1420956   ,   089-4773478


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.