Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ใบตอบรับการเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อและ ถามความประสงค์การต่อสัญญา uc ปี 2555  
เนี้อหาข่าว 
  

ใบตอบรับการเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ(รัฐ,เอกชน) และ ถามความประสงค์การต่อสัญญา uc ปี 2555 (สำหรับหน่วยบริการเอกชน)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ 


โดยสปสช.กำลังจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่หน่วยบริการของท่าน  
ทั้งนี้  เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถ download เอกสารเพื่อดำเนินการได้ทันที และส่งกลับสปสช.ก่อนได้รับ  
เอกสารทางไปรษณีย์ได้  (สอบถามติดต่อ 02-142-0976 ณัฐิญา,ฤทัยรัตน์)


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.