Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ครอบครัว จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

ราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ครอบครัว  จัดประชุมวิชาการวันที่  29-31  กรกฎาคม  2554  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมประชุม  รายละเอียดตามโครงการและใบสมัครที่แนบ


 


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานราชวิทยาลัยฯสมาคมฯ โทรศัพท์  02-716-6651-2 , โทรสาร  02-716-6653  หรือ  www.thaifammed.org

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.