Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการบันทึกแบบฟอร์มข้อมูลรายการยา กรณีรายการยาของหน่วยบริการไม่มีรหัสยา 24 หลัก  
เนี้อหาข่าว 
  กรณีรายการยาของหน่วยบริการที่ไม่มีรหัสยา 24 หลักนั้น ขอให้หน่วยบริการบันทึกใน แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายการยา ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บโปรแกรม e-Claim เมนูดาวน์โหลดหรือตามไฟล์แนบนี้ เมื่อบันทึกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมาที่ e-mail : eclaim_drugs@nhso.go.th ซึ่งในเบื้องต้นทาง สปสช. จะทำการ Mapping รหัสยา 24 หลักส่งให้หน่วยบริการ และในส่วนที่ไม่สามารถ Mapping รหัสยา 24 หลัก ได้นั้น จะส่งให้ทาง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อออกรหัสยา 24 หลักต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องใช้รายละเอียดข้อมูลยาตามแบบฟอร์มดังกล่าว  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.