Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง(ประเทศไทย)จัดประชุมวิชาการ BB Oncology Workshop  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งข่าวชมรมศัลยแพทย์มะเร็งจัดอบรมวันที่  2 - 4  สิงหาคม   2554  อาคารเฉลิมพระบารมี  50  ปี  ซอยศูนย์วิจัยกรุงเทพฯ  เพื่อโรงพยาบาลต่างๆทราบโดยเฉพาะที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตามโปรโตคอลโรคมะเร็งสปสช. ที่ต้องการส่งศัลยแพทย์ที่ให้ยาเคมีบำบัดเข้าอบรม  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ติดต่อสอบถาม  พล.ต.ปริญญา   ทวีชัยการ   081-644-6440  , ร.อ. หญิง  เพ็ญศรี    ญะวงษา  081-851-8946                                                                                                                                                                                                                                                  

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.