Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการฝึกอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ในเขตภาคกลางปี 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

โครงการฝึกอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  ระหว่างวันที่  12-14  กันยายน  2554  ณ  โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จ.พระนครศรีอยุธยา                                        สมัครด่วนภายในวันที่  15  สิงหาคม  2554    รายละเอียดตามแนบ


 


ผู้ประสานงาน   คุณตรีศักดิ์    รีละออง   โทร  035-211888  ต่อ  2321,2570  โทรสาร 035-211888  ต่อ  2511  / มือถือ  081-759452

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.