Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญร่วมประชุม สัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญหน่วยบริการประจำทุกแห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมประชุม สัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่  19  สิงหาคม  2554  เวลา  8.30-15.30 น.  ณ ห้องลาเวนเดอร์  โรงแรมรามา  การ์เด้นท์  กรุงเทพฯ  โปรดส่งรายชื่อผ่านระบบ  Meeting  System  ที่ http://bkk.nhso.go.th  ภายในวันที่  17 สิงหาคม  2554  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.