Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่รายหน่วยบริการ ปี 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่รายหน่วยบริการ ปี 2554


สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 


 


ผู้ประสานงานนางจิราทิพย์    ตั้งสิริวรกานต์   02-142-0956


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.