Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการที่ทำการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม BPPCS  
เนี้อหาข่าว 
  สำหรับหน่วยบริการที่ทำการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แล้วระบบแจ้งว่าวันรับบริการไม่อยู่ในปีงบประมาณ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลได้ตามปกติ ทางสปสช กทม จะทำการประมวลผลข้อมูลให้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.