Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสอบถาม  
เนี้อหาข่าว 
  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสอบถาม 


http://bkk5.nhso.go.th/bkkpoll/


เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น


กำหนดรับแบบประเมินถึงวันที่ 9 กันยายน 2554ขอบคุณครับ


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.