Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศขยายเวลาการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอขยายเวลาการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2554 เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2554   รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 


ผู้ประสานงาน  นางจิราทิพย์    ตั้งสิริวรกานต์  ( 02 - 142-0956 )

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.