Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับ ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมป้องกันโรครายบุคคล(OPPP Individual) ปีงบประมาณ 2555 สำหรับหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - ส่งข้อมูล OPPPIndividual 2555


สำหรับคลินิก


วันที่ 20 กันยายน 2554


เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)


 


สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข


วันที่ 21 กันยายน 2554


เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)


 


สำหรับโรงพยาบาล


วันที่ 22  กันยายน 2554


เวลา 8.30 น. - 12.00 น.


ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า


อาคารบีชั้น 5 โซนทิศใต้ (ฝั่งลานจอดรถ)


"ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ"


 


** ทั้งนี้ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะ


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.