Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการ ดาวน์โหลด คำสั่งแก้ไข E21 ค่าใช้จ่ายรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายยาตามรายการ ในโปรแกรม My-OPPP BKK Transfer  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งติดตั้งคำสั่งแก้ไข  E21 ค่าใช้จ่ายรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายยาตามรายการ
ในโปรแกรม  My-OPPP BKK Transfer
หากดำเนินการติดตั้ง ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล  My-OPPP BKK Transfer ใหม่อีกครั้ง
 ในกรณี หลังจากดำเนินการคำสั่งแก้ไขแล้วนั้น ยังติด E21 อยู่
ให้หน่วยบริการแก้ไข ผ่านโปรแกรม Hospital OS ตามคู่มือแนบไฟล์ติดตั้ง


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ คู่มือการติดตั้ง แนบในไฟล์คำสั่งของแต่ละ Server


ถ้ามีปัญหาการติดตั้งติดต่อ  Helpdesk HospitalOS
สาโรจน์             02-142-1020     
เอกชัย             02-142-1023     
วรรณภา             02-142-1025     
 
เอกสารแนบ
  dowload file
-
File สำหรับ Server Linux 
-
File สำหรับ Server Windows 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.