Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือให้บริการผู้ป่วยประสบอุทกภัย และการเบิกค่าใช้จ่าย  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่ง สร้างอุปสรรค ต่อผู้รับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้


สำนักงานฯ ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งให้บริการผู้มีสิทธิในช่วงเกิดอุทกภัย  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค 54 ถึง 1 พ.ย 54 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน


นางราศี  ติรพรกุล  กลุ่มานสนับสนุนหน่วยบริการ  โทร 02-1420960


นางกฤตพร  จันคณา  กลุ่มงานกองทุน  โทร 02-1420950


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.