Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเปลี่ยนห้องประชุมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมโครงการจัดบริการให้การปรึกษาคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่น


           ตามที่ สปสช. เขต 13 กทม. จะจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมโครงการจัดบริการให้การปรึกษาคลินิกชุมชนอบอุ่น


ขอเปลี่ยนห้องประชุมจาก ห้อง 201 เป็นห้องประชุมสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคาร B โซนทิศใต้ (อาคารจอดรถ)


"ศูนย์ราชการฯ   ตามเอกสารแนบ


           กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.