Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้ทราบที่จอดรถและเปลี่ยนห้องประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจัดบริการให้การปรึกษาคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/ผู้แทน ที่เข้าร่วมประชุม


            ด้วยกลุ่มงานบริหารสร้างเสริมสุขภาพและโรคเฉพาะ (P&P) จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจัดบริการให้การปรึกษาคลินิกชุมชนอบอุ่น


ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 14.00 น.  ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้


             1. ขณะนี้ สถานที่จอดรถในศูนย์ราชการฯ  ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ประสบอุทกภัยได้นำรถมาจอดเป็นจำนวนมาก


             2. ห้องประชุม 201 (ฝั่ง สปสช.ส่วนกลาง) ขอเปลี่ยนเป็น ห้องประชุมสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ (ใกล้กับ สปสช.เขต 13 กทม.)


            


                                                      ขออภัยในความไม่สะดวก


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.