Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่องให้หน่วยบริการให้ดูแลคนไข้โรคเรื้อรัง ด้วยการโทรศัพท์ติดตามไม่ให้ขาดยา  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอให้หน่วยบริการให้ดูแลคนไข้โรคเรื้อรัง ด้วยการโทรศัพท์ติดตามไม่ให้ขาดยา(เช่นเดียวกับคนไข้ HD CAPD)
โดยเฉพาะคนไข้โรคหัวใจที่กินยาละลายลิ่มเลือด ขอให้ตามให้ได้ครบ เพราะหากขาดยาอาจถึงชีวิตได้ 
คนไข้ เบาหวาน ความดัน ให้มียาเพียงพอ คนไข้มะเร็งที่หน่วยบริการปิด ไม่นัด ให้ แจ้งคนไข้ไปรับบริการโรงพยาบาลอื่นๆที่สามารถรักษาได้ 
หรือ โทร 1330 หรือประสานผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.