Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอขยายเวลาเรื่องขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งให้บริการผู้ป่วยประสบอุทกภัย และการเบิกค่าใช้จ่าย  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สปสช.เขต 13 กทม. ได้ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยประสบอุทกภัย
 และการเบิกค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 สค. – 1 พย. 54
(สปสช. 42/ว.320 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ )
ให้ขยายเวลาการให้บริการออกไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะเป็นปกติ  หนังสือขอขยายจะแจ้งตามมาภายหลัง


ผู้ประสานงาน  นางราศี  ติรพรกุล  กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการ    โทร 089-9696492


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.