Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการทำสัญญาสำหรับหน่วยบริการที่จัดบริการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งให้หน่วยบริการที่จัดบริการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการ จำนวน ๕๒ แห่ง จัดทำหนังสือแสดงความจำนง โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้


๑.อ่านรายละเอียดในไฟล์แนบชื่อ หนังสือนำส่ง


๒.ตรวจสอบรายชื่อ และวิธีการกรอกรายละเอียด  ตามระยะเวลาการให้บริการ ( ๑ ปี หรือ ๑ เดือน แล้วแต่กรณี) ตามไฟล์แนบ 


๓.ดำเนินการ print หนังสือแสดงความจำนง ๒ ชุด และกรอกรายละเอียด ลงนาม จัดเตรียมเอกสารประกอบ ตามคำแนะนำ


๔.ส่งหนังสือแสดงความจำนง ที่สำนักงานชั่วคราว สำนักชลประทานที่ ๑๑ แผนที่การเดินทาง ตามไฟล์แนบ


สปสช.ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสาร  แต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้รวดเร็วจึงจำเป็นต้องให้หน่วยบริการมาส่งเอกสาร แทนการส่งไปรษณีย์ตามปรกติ


โดยติดต่อส่งเอกสารได้ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ หรือ ณัฐิญา ศิลปอนันต์


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.