Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งหนังสือแสดงความจำนง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่สปสช. ได้แจ้งให้หน่วยบริการที่จัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยบริการ  ส่งหนังสือแสดงความจำนง ที่สำนักงานชั่วคราว  สำนักชลประทานที่ ๑๑  นั้น


เนื่องจากวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สปสช.จะย้ายกลับเข้าไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ ตามปรกติ  จึงขอเปลี่ยนแปลงการส่งหนังสือแสดงความจำนง ดังนี้


๑.ไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักชลประทานที่ ๑๑  แล้ว แต่ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้-๒๖ พ.ย.๕๔ เนื่องจากสถานการณ์น้ำบริเวณ  ถ.แจ้งวัฒนะ น่าจะยังไม่สะดวกต่อการเดินทาง (แต่หากสถานการณ์น้ำดีขึ้นแล้วจะมาส่งด้วยตนเองก็ได้)


๒.ส่งไปรษณีย์มาที่  งานกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร  ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารบี โซนทิศใต้ ชั้น ๕(ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ      เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐


                                       ***** สปสช.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *****

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.