Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกณฑ์ศักยภาพบริการ(On Top Payment) ปีงบประมาณ 2555 (23 พย. 54)  
เนี้อหาข่าว 
  
       ตามที่  สำนักงานฯ ได้ประกาศรับสมัครหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการเกณฑ์ศักยภาพบริการ (On Top Payment) ปีงบประมาณ 2555  โดยมีหน่วยบริการจำนวน 43 แห่ง ได้ยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาแล้วนั้น

      

       สำนักงานฯจะนำผลงานที่หน่วยบริการออกปฏิบัติงานในชุมชน พื้นที่ประสบอุทกภัย มาประกอบการพิจารณาด้วย ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554


กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการ

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมาวศรี  เปาอินทร์  โทร 02-1420965

                         นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทร 02-1420967
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.