Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2554 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


สำนักงานฯขอความร่วมมือลงทะเบียนการประชุมผ่านเว็บไซด์ http://bkk.nhso.go.th /เข้าเมนูสำหรับผู้ให้บริการ/Meeting  System  (ภายในวันที่  14  ธันวาคม 2554)


กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการ:นส.นัฐกีรตา  ดวงเลขา โทร 02-142-0964  , นางราศี   ติรพรกุล  02-142-0960                                                                                                                                                                                                                         


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.