Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไขกำหนดการประชุม(เฉพาะวันที่ 23 ธันวาคม 2554)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ  2555  ที่โรงแรมริชมอนด์  ในวันที่ 20 -23 ธันวาคม 2554  ( สำนักงานฯขอแก้ไขกำหนดการในวันที่  23  ธันวาคม  2554  มาให้ใหม่ค่ะ ) สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 


ผู้ประสานงาน   นางสาวนัฐกีรตา    ดวงเลขา 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.