Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดเวลาสิ้นสุดการเข้ารับบริการและจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับรพ.เอกชนที่เข้าร่วมให้บริการระหว่างเกิดอุทกภัย  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งกำหนดเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิและจ่ายค่าบริการสาธารณสุข สำหรับรพ.เอกชนที่เข้าร่วมให้บริการสาธารณสุขระหว่างเกิดอุทกภัย  จำนวน  32  แห่ง  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 


ผู้ประสานงาน  นางราศี   ติรพรกุล 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.