Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไขเบอร์โทรสารในหนังสือที่ สปสช.42/ว.0360  
เนี้อหาข่าว 
  

หนังสือที่ สปสช.42/ว.0360


เรื่อง ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้ใช้งานในระบบงานทะเบียน


ขอแก้ไขเบอร์โทรสารจาก 0-2143-8113 เป็น 0-2143-8773


งานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.