Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไขอัตราชดเชยการให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2555  
เนี้อหาข่าว 
  


เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน


            ขอแก้ไขอัตราชดเชยการให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2555


 ในคู่มือการปฎิบัติงาน รายละเอียดมีดังนี้


           กิจกรรมการวางแผนครอบครัว ยาฝังคุมกำเนิด จากที่ระบุในคู่มิอ ครั้งละ 2,500 บาท ขอแก้ไขเป็นครั้งละ

2,200 บาท (ตามอัตราเดิมในปีงบประมาณ 2554)                                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูง                                                                       อรวินท์ บุญเกียรติ


                                                กลุ่มงานบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและโรคเฉพาะ


โทรศัพท์  02-142-0932,090-1975271


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.