Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเบอร์โทรศัพท์ทีม HospitalOS และทำการ ResetYear  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ทีม HospitalOS และทำการ ResetYear


เรียน ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ กทม.


เรื่องของการทำการ Reset Year โปรแกรม HospitalOS ประจำปี 2555
โดยให้ทุกหน่วยเริ่มทำการ Reset Year ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
รายละเอียดตามคู่มือ ที่แนบมาให้ค่ะ


*หมายเหตุ : ห้ามทำการ Reset Year ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  เด็ดขาด!!!!


หากมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการทำการ Reset Year ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทีม HospitalOS
08-1464-0259
08-4724-2889
08-4071-2727
08-6705-7992
08-3417-4349 ( 27 คลินิกในเครือภูมิพล )


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.