Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เวทีประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

" การประชุมนานาชาติ  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เวทีประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ "


 ในหัวข้อ  "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :  ความเป็นไปได้ในทุกระดับเศรษฐกิจของทุกประเทศ"


ในวันที่ 24-28 มกราคม 2555  ที่ โรงแรม Centara  Central World
 
ร่วมภาคภูมิใจกับงานระดับนานาชาติ  ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก  จะมาพูดคุยกันและศึกษาถึง
ความสำเร็จ และความก้าวหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพไทย


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.