Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญเข้าร่วมอบรม"แนวทางการดำเนินงานและการลงข้อมูลโครงการจัดสรรงบกองทุนการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Easy Asthma Clinic)"  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร   ขอเรียนเชิญ ตัวแทนหน่วยบริการเข้าร่วมประชุม
"แนวทางการดำเนินงานและการลงข้อมูลโครงการจัดสรรงบกองทุนการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Easy Asthma Clinic)"


ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
รอบเช้าเวลา เวลา  08.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา เวลา 12.30 น. - 16.30 น.
(สำนักฯ ได้จัดส่งหนังสือให้กับหน่วยบริการและแจ้งรอบการเข้าอบรมตามรายละเอียดในหนังสือ)


สถานที่
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Meeting system ได้ที่  http://bkk.nhso.go.th --->สำหรับผู้ให้บริการ ---> Meeting System
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555


ติดต่อสอบถาม ประสานงานการเข้าร่วมประชุม
นางสาวสุวดา  แสงงาม
โทร. 02 142 0957


ปล. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการได้ตามไฟล์แนบค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.