Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้คลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการฟันเทียมเพิ่มเติมข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (เป็นเลข 11 ตัว)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอให้ท่านเพิ่มเติมข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (เป็นเลข 11 ตัว) ในหนังสือนำส่ง


เพื่อขอรับการชดเชยค่าบริการในโครงการฟันเทียมพระราชทาน


เพื่อการบริหารจัดการจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.