Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ"หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง"  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)และองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดประชุมวิชาการ" หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กทม. สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 02-832-9203 โทรสาร 02-832-9201 www.hsri.or.th

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.