Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งตารางกำหนดการส่งข้อมูลและการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล(OPIndividual 2555) เพื่อทราบ  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งตารางกำหนดการส่งข้อมูลและการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล(OPIndividual 2555)
ตามหนังสือเลขที่ สปสช.42/1656 ลงวันที่ 27  ธันวาคม 2555 เรื่องขยายเวลารับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล(OP Individual)
ปีงบประมาณ 2555 นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งทางเว็บไซต์อีกคร้งนะคะ
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตาราง แต่กำหนดการและนัยสำคัญยังเหมือนเดิมรายละเอียดตามเอกสารแนบ


ติดต่อสอบถาม
สุวดา  แสงงาม
โทร.  02 142 0957

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.